MNG Kargo Çalışma Saatleri

Bireysel ya da i? ile ilgili kargo i?lemlerinde güven çok önemlidir. Çünkü önemli ya da önemsiz tüm paketlerimizin bize ya da kar??m?zdaki ki?iye düzgün ?ekilde ula?mas?n? isteriz. Bu amaçla çal??t???m?z kargo ?irketlerinin de bu alanda iyi çal??malara imza atm?? olmas? önemlidir. MNG Kargo da ülkemizde 2003 y?l?nda faaliyete girmi? önemli kargo ?irketlerinden birisidir. Her ilimizde yayg?n olan pek çok ?ubesi bulunmaktad?r. MNG Kargo çal??malar?n? 2200 ta??ma arac? ve 6 uça??yla sürdürmektedir. Firman?n bir çok çal??an? da bulunmaktad?r. MNG Kargo hafta içi her gün ve hafta sonu cumartesi çal??malar?n? sürdürmektedir. Çal??ma saatleri hafta içi saat 08:30 ve 18:00 aras?nda olmaktad?r. Cumartesi ise 08:30 ve 15:30 saatleri aras?nda çal??malar gerçekle?mektedir. Çal??ma saatleri dahilinde hem ?ubeler hem de ta??ma a?? hizmet vermektedir. Yani haftasonlar?nda da sadece ?ubeye gitmeniz gerekmiyor. Kargo i?lemleriniz için MNG Kargo’daki çal??ma saatlerini dikkate alarak ?ubeleri ziyaret edebilirsiniz. Yaz ve k?? saati uygulamas?na göre çal??ma saatleri de?i?iklik göstermemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir