Anadolu Medeniyetleri Müzesi Açılış Kapanış Saatleri

Yap?lar?n Tarihi Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Atpazar? olarak isimlendirilen semtte, Ankara Kalesi’nin d?? duvar?n?n güneydo?usundaki yeni i?lev verilerek düzenlenmi? iki Osmanl? yap?s?nda yer al?r.

Nisan-Ekim
Yaz Aç?l?? Saati: 08:30
Nisan-Ekim
Yaz Kapan?? Saati: 18:30
Kas?m-Mart
K?? Aç?l?? Saati: 08:30
Kas?m-Mart
K?? Kapan?? Saati: 17:00

Tatil Günü:
Her gün aç?kt?r.

Giri? Ücreti: 15 TL

Bir y?l boyunca Müzekart ile 2 kez, Müzekart+ ile ise s?n?rs?z ziyaret edebilirsiniz.
Adres     : Gözcü Sok. No:2  06240 Ulus – Ankara
E-posta  : iktm06@kulturturizm.gov.tr
Tel         : +90 (312) 310 87 87

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir