Son Yazılar
Ana Sayfa / Çalışma Saatleri / Gold Bilgisayar Çalışma Saatleri

Gold Bilgisayar Çalışma Saatleri

Elektronik aletler art?k olmazsa olmaz?m?z. Ancak elektronik al??veri?lerimizde sorun ya?amamak için do?ru markalar? ve ürünleri de tercih etmemiz gerekiyor. Gold Bilgisayar ülkemizdeki önemli bilgisayar firmalar?ndan biridir. 1991 y?l?nda ?stanbul’da faaliyete ba?layan firma çal??malar?na gittikçe yay?larak devam etmi?tir. Günümüzde ülkemizin pek çok ilinde ?ubesi bulunmaktad?r ve internet üzerinden de hizmetlerine devam etmektedir. Yayg?n a?? sayesinde istenen ürüne kolayca ula??labilmesini sa?lar. Ürün çe?itlili?i oldukça geni? olan firma, remedy tüm ürünlerini de lisansl? olarak sat??a sunmaktad?r. Gold Bilgisayar ?ube aç?l?? ve kapan?? saatleri haftan?n her günü sabah saat 10:00 ve ak?am saat 22:00 aras?nda olmaktad?r. Avm içinde yer alan firma ?ubelerinin çal??ma saatleri de bulunduklar? avmye göre de?i?iklik göstermektedir. Bunun yan?nda internet ?ubelerinin i?lem saatleri hafta içi saat 09:00 ve 19:00 aras?ndad?r. Pazar günleri internet üzerinden i?lem yapmayan firma Cumartesi günleri 09:00 ve 17:00 saatleri aras?nda i?lem gerçekle?tirmektedir. Gold Bilgisayar al??veri?lerinizde bu saatleri göz önünde bulundurarak i?lem yapars?n?z daha az sorun ya?ayarak daha kolay al??veri? gerçekle?tirebilirsiniz.

Hakkında admin

Tekrar kontrol et

kanz

Kanz Mağazaları Çalışma Saatleri

Kanz Mağazaları 0-16 yaş grubu bebek ve çocuklara geniş marka ve ürün yelpazesi ile Türkiye …

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir