Son Yazılar
Ana Sayfa / Genel / Küreselleşme Nedir

Küreselleşme Nedir

Küreselleşme, ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin değiş-tokuşundan doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir.

Küreselleşme Nedir?

Genel olarak dünyanın globalleşmesi ve artık herşeyin heryerden ulaşılabilir olması durumudur aslında.

Küreselleşme, dünyanın tek bir mekan olarak algılanabilecek ölçüde sıkışıp küçülmesi anlamına gelen bir süreci ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle dünyanın ‘tek bir yer’ olarak algılanması yönündeki bilinç artışı olarak anlatılabilmektedir. Bununla birlikte küreselleşmenin, sonuçta tek bir dünya yaratmaya yol açmadığını, birleştirici olmanın yanında yıkıcı olduğunu, bütünleştirici olmakla beraber parçalayıcı nitelikler taşıdığını, böylelikle çelişkili bir süreç olduğunu belirtmekte yarar vardır.

Küreselleşme bir yandan devletleri dönüştürürken, bireyleri de dönüştürmektedir. Devletler birbirine benzer daha doğrusu evrensel kabul edilen değerleri benimsemeye teşvik edilirken, bireyler de yaşam biçimleri, tüketim alışkanlıkları ve beklentileri ile belli bir kültüre olan aidiyetlerinden kopartılarak, küreselleşmenin tek bir mekan haline getirdiği dünya köyünün bireyleri haline getirilmektedir.

Küreselleşme kavramı farklı şekillerde kullanılmaktadır. Kimilerine göre küreselleşme, sanayileşmenin başlangıcına kadar giden bir gelişmeyi ifade etmekte olup; bu bağlamda bir ‘durumu’ değil bir süreci ifade etmektedir. Nitekim, büyük sanayileşmiş devletlerin oluşturduğu OECD (Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü)’ye göre küreselleşme, değişik ülkelerdeki piyasaların ve üretimin, ürün ve hizmet sunumlarıyla ve sermaye ve teknolojinin hareketliliği yoluyla sürekli birbirine bağımlı hale geldiği bir süreci anlatmaktadır. Ayrıca küreselleşme, bugüne kadar geçerli olan mekan ve zaman sınırlarının ekonomik anlamda kalkmasıyla dünyamızın küçülmesini de anlatan bir kavram olmuştur ve bu sürecin kapsamlı ve oldukça önemli etkileri olduğu belirtilmektedir.

Küreselleşme özelikle 21. yüzyılın başından itibaren ülkeleri ve toplumları derinden etkileyen bir olay olarak karşımızda durmaktadır. Küreselleşme ile birlikte dünyamız klasik deyimle küçülmüş adeta bir köy haline gelmiştir. Teknoloji, bilişim ve iletişim alanında yaşanan hızlı gelişmelerin öncülüğünde küreselleşme, siyasetten ekonomiye, sosyal yaşamdan yönetime kadar insan ve toplum yaşamının her bölümünü etkisi altına almış görünmektedir. Küreselleşme ile birlikte uluslar arası örgütlenmelerin önemi daha da arttığı gibi, kamu yönetiminde de yönetişim kavramı ve yerelleşme ön plana çıkmıştır. Bu süreç sonunda ortaya çıkacak olan tabloda görünen; merkezi devletin yetkilerinin bir bölümünü uluslar arası örgütlere bırakırken, bir kısmını da yerel yönetimlere devretmesidir. Böylece ‘küreselleşme’ süreci paralelinde ‘yerelleşme’ sürecini de desteklemiş olmaktadır

Sunumumuzda öncelikle küreselleşmenin ne olduğu üzerinde durulacak, daha sonrada küreselleşmenin kamu yönetimi üzerindeki etkileri ve küreselleşme ile birlikte önem kazanan yönetişim ve yerelleşme olgusu açıklanmaya çalışılacaktır.

Hakkında admin

Tekrar kontrol et

apple mağaza zorlu randevu

Apple Store Randevu alma

Apple Store’dan randevu alamıyor musunuz? Her baktığınızda hiç boş yer görünmüyor mu, sakın vazgeçmeyin çünkü …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir