Son Yazılar
Ana Sayfa / Çalışma Saatleri / SGK Çalışma Saatleri

SGK Çalışma Saatleri

SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta ve di?er tüm i?lemlerimiz için mutlaka ziyaret etti?imiz bir kurumdur. Sosyal bir devlet olman?n gere?i olarak sigorta i?lemlerinin daha kolay yürütülmesi SGK’y? ilgilendiren bir durumdur. Özellikle sigorta primleri ve sigortalama i?lemlerini yaln?zca bu kurumdan gerçekle?tirebilirsiniz. Ba?kur, SSK ve emekli sand??? i?lemleri için SGK oldukça s?k ziyaret edilen bir kurumdur. Ö?renciler de aile sigortas? ve prim i?lemleri için bu kuruma ba?vurmaktad?rlar. SGK yaln?zca hafta içinde çal??maktad?r. Cumartesi ve pazar günleri çal??maya kapal?d?r. Hafta içi mesai saatleri sabah saat 08:00 ve 17:00 aras?ndad?r. Tüm kamu kurulu?lar?nda oldu?u gibi SGK’da da saat 12:00 ve 13:00 aras?nda ö?le aras? verilmektedir. Bu saatlerde i?lemlerinizi gerçekle?tirmek için beklemeniz gerekebilir. SGK k?? ve yaz saatine göre çal??ma saatleri de de?i?iklik gösteren bir kurumdur. Her ilin ba?l? bulundu?u bir SGK ?ubesi olmaktad?r. Sigorta, dilekçe ve rapor gibi tüm i?lemleriniz için ilinizde ba?l? bulundu?unuz SGK’y? ziyaret edebilirsiniz.

Hakkında admin

Tekrar kontrol et

kanz

Kanz Mağazaları Çalışma Saatleri

Kanz Mağazaları 0-16 yaş grubu bebek ve çocuklara geniş marka ve ürün yelpazesi ile Türkiye …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir